Lekcja wiedzy o kulturze w Izbie Regionalnej „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza”

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II  w Gołdapi z klasy I b, wraz z nauczycielem Panią Kornelią Oczkowską w ramach lekcji o kulturze – odwiedzili 28 września 2017 roku  wystawę fotografii „Krajobrazy dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” –  zorganizowaną w ramach 25 Europejskich Dni Dziedzictwa 2017 w Izbie Regionalnej „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza”. Młodzież z zainteresowaniem obejrzała wystawę i wysłuchała prelekcji na temat walorów naszego regionu.