„Lekcja regionalna”

We wtorkowe przedpołudnie 3 października 2017 r. naszą Bibliotekę i Izbę Regionalną odwiedziły dzieci z klasy 4 b Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi wraz z wychowawczynią – panią Anną Putra oraz bibliotekarką – panią Barbarą Zadunajską. Goście zapoznali się ze zbiorami dostępnymi w dziale zbiorów specjalnych, książkami o Gołdapi i okolicach, i napisanymi przez osoby związane z naszym regionem. Największym zainteresowaniem cieszyły się publikacje z konkursów regionalnych z rysunkami dzieci, które uczniowie z ciekawością oglądali, ponieważ mogli tam również znaleźć prace swoje i kolegów. Na zakończenie zajęć w bibliotece klasa obejrzała krótkie filmy ukazujące Gołdap i jej mieszkańców sprzed lat.. Po pobycie w bibliotece dzieci zwiedziły jeszcze stałą ekspozycję zbiorów muzealnych związanych z historią naszego regionu oraz wystawę „Krajobrazy dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” zorganizowaną w ramach tegorocznych 25 Europejskich Dni Dziedzictwa w drugim budynku Izby Regionalnej.