Lekcja patriotyzmu

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi, klasa II, o profilu Technik Logistyk, licząca 21 osób – wraz z Wychowawczynią Panią Elżbietą Gryko i Opiekunem Panem Pawłem Iwanowskim, dnia 16 maja 2016 roku zwiedzili w Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. Mieczysława Ratasiewicza – wystawę pt. „ Żołnierze 15 – go Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego na misjach zagranicznych”.
W ramach lekcji: Edukacja Obronna i Zajęć Patriotycznych, młodzież z ogromnym zainteresowaniem i fascynacją obejrzała przygotowaną wystawę i wysłuchała informacji przekazanych przez muzealnika Panią Aleksandrę Ratasiewicz. Klasa o profilu Technik Logistyk, jest klasą mundurową – ogromnym zainteresowaniem , cieszyły się więc eksponaty zaprezentowane na wystawie, jak również umundurowanie żołnierzy biorących udział w misjach.
Młodzi kandydaci do potencjalnej służby wojskowej, byli pod wrażeniem całej wystawy, jak również ciekawej lekcji.
Wystawa będzie czynna jeszcze do połowy czerwca – Serdecznie Zapraszamy.

spacer