Lekcja o asertywności

W miniony wtorek gołdapska młodzież gimnazjalna z klasy pierwszej wraz z wychowawczynią uczestniczyła w lekcji multimedialnej na temat asertywności. Lekcja składała się z prezentacji, projekcji filmu oraz krótkiego ćwiczenia. Asertywność to umiejętność, której należy uczyć młodych ludzi, by mieli świadomość, że nie muszą się na wszystko godzić, mówili prawdę i robili to, co uważają za słuszne, ale także po to, by umieli wyrażać siebie i swoje uczucia nie krzywdząc przy tym swoich rozmówców, byli świadomi i zdecydowani w podejmowaniu decyzji. Z prezentacji młodzież poznała pojęcie asertywności, schemat formułowania asertywnej odmowy, przykłady oraz korzyści z bycia asertywnym. Podczas zaproponowanego ćwiczenia uczniowie mieli za zadanie wypisać na kartkach przyczepionych taśmą klejącą na plecach wszystkich kolegów i koleżanek z klasy, coś pozytywnego na temat właściciela kartki. Tym sposobem młodzież uzmysłowiła sobie, że w każdym z nich jest coś dobrego i każdy mógł osobiście doświadczyć sympatii w klasie, która jest bardzo ważna w życiu młodego człowieka.
W dziale zbiorów specjalnych naszej biblioteki od kilku lat prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem filmów edukacyjnych, na które zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Filmy te można również wypożyczyć, do czego zachęcamy.