Encyklopedie, słowniki i leksykony jako wydawnictwa informacyjne

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi 22 lutego przybyli do Czytelni Biblioteki Publicznej w Gołdapi w celu poznania umiejętności korzystania z encyklopedii, słowników i leksykonów. Temat lekcji bibliotecznej brzmiał „Encyklopedie, słowniki i leksykony jako wydawnictwa informacyjne”.
Lekcja zaczęła się od przedstawienia treści w postaci prezentacji multimedialnej, następnie każdy z uczestników miał możliwość wykazania się zdobytą wiedzą z zakresu wykorzystania słowników, encyklopedii i leksykonów w praktyce. W kolejnej części uczestnicy wylosowali zadanie do wykonania i po dokonaniu wyboru wydawnictwa informacyjnego, w którym będzie szukał informacji niezbędnych do wykonania zadania ruszyli do pracy. Wspólnie odczytaliśmy głośno zadania do wykonania oraz udzielone odpowiedzi.
Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i wiedzy dotyczące prezentowanego tematu. W lekcji udział wzięło 17 uczniów z wychowawczynią. Lekcję przeprowadził pracownik Czytelni Agnieszka Pietrewicz.