Konkurs plastyczny pt. ”Portret mamy”

Regulamin konkursu plastycznego pt. ”Portret mamy”.

Organizator:

Biblioteka Publiczna w Gołdapi
ul. Partyzantów 31
19-500 Gołdap

Cel konkursu:

 • rozwijanie umiejętności plastycznych
 • uczczenie Dnia Matki
 • kontakt z Biblioteką
 • wzięcie udziału w konkursie

Adresaci konkursu:

 • dzieci od lat 3 (trzech) do lat 10
 • dzieci i młodzież do lat 10 do 16

Technika i wymiar prac:

 • praca przedstawiająca wizerunek mamy
 • praca wykonana samodzielnie
 • praca wykonana dowolna techniką
 • dowolny format pracy
 • praca plastyczna

Terminy:

 • termin ogłoszenia konkursu 11.05.2017 r.
 • termin oddania prac : 20.05 2017 r. do godz.15:00
 • termin rozstrzygnięcia konkursu: 26.05.2017 r. Godz. 15:00 sala nr 2 Biblioteki Publicznej w Gołdapi.
 • wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki i lokalnych mediach.

Ocena prac:

Prace oceniane będą w następujących kategoriach:

 • I grupa wiekowa od 3 do 10 lat
 • II grupa wiekowa od 10 do 16 lat

Prace oceni komisja konkursowa, składająca się z trzech pracowników biblioteki.

Prace proszę przynosić do biblioteki do dnia 20 maja pok. nr 3, w godz. od 10:00 do 18:00.

 

Oświadczenie.pdf