“Komeda. Osobiste życie jazzu”

W Bibliotece Publicznej w Gołdapi 17 czerwca odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
Omawialiśmy książkę Magdaleny Grzebałkowskiej, która  wprowadziła nas przez życie Komedy bazując na wspomnieniach osób z jego najbliższego otoczenia, archiwach rodzinnych, zdjęciach, listach, pocztówkach, ale i nagrywanych rozmowach. Jest to biografia kompletna, która również po raz pierwszy przytacza wersję naocznego świadka wypadku Komedy, który był początkiem końca jego życia. Życia barwnego, pełnego muzyki, miłości, ale i używek, kłótni, zdrad, choć sam Krzysztof był osobą bardzo cichą i spokojną.