Kolejne spotkanie z „piszącymi do szuflady”

25 marca 2014 r. w Bibliotece Publicznej po raz kolejny odbyło się spotkanie z osobami ,,piszącymi do szuflady”. Swoją twórczość publicznie pokazały następujące osoby:

  • Błaszczyk Zofia
  • Konkol Krystyna
  • Olszyńska Maria
  • Wrzosek  Urszula
  • Wiliwis Kamil
  • Łaskorzewski  Andrzej
  • Młyńczak Wiesław
  • Mackiewicz Paweł
  • Ewelina Sawościan, która przedstawiła wiersze swoich uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych.

Każdy uczestnik przedstawił inny rodzaj poezji: od krótkich do długich; od sentymentów do legendy; aż do wierszy białych. Jedni swoją próbę pisarską mają  już opublikowaną chociażby w gazecie „ Z Bliska” czy książce pt.: „Zapomniane życie” inni jeszcze próbują swoich sił „ do szuflady”. Uczestnicy przestawili swoje zainteresowania, opowiedzieli jak to się stało, że zaczęli pisać. Na zakończenie zaczęła się dyskusja o wysłuchanych wierszach. Znaczna cześć osób zauważyła różnice między poezją pisaną przez mężczyzn a kobiety.

Spotkanie było bardzo udane, w przyszłości planujemy kolejną edycję.