Jesteśmy po szkoleniach BLISKO

W ramach projektu BLISKO pn. „SPOTKAJmy się w bibliotece”, który realizuje Biblioteka Publiczna w Gołdapi, pracownicy oraz partnerzy, odbyli cykl szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Na przełomie maja i czerwca zostały zrealizowane cztery szkolenia: Współpraca z otoczeniem lokalnym przy realizacji projektów kulturalnych (prowadzący: Marcin Skrabka), Biblioterapia – jako metoda aktywizująca seniorów (prowadząca: Katarzyna Dettlaff-Lubiejewska), Jak zachęcić dzieci do czytania? Rozwijanie kompetencji czytelniczych w oparciu o cztery strefy aktywności – warsztaty prowadzone metodą projektową (prowadząca: Aneta Derda) oraz Biblioteka jako centrum i przestrzeń lokalnego życia kulturalnego (prowadząca: Justyna Gorgoń). W szkoleniach oprócz pracowników naszej biblioteki udział wzięły bibliotekarki ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi, Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi, Biblioteki Klubu Wojskowego 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego, Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalach Oleckich i filii w Stożnem, Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich, przedstawicielki Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, Domu Kultury w Gołdapi, Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi oraz Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

@NPRCz2.0

@ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

@ Narodowe Centrum Kultury

#wydarzeniaGołdap

#BLISKOBibliotekaPublicznawGołdapi