Jest zapotrzebowanie na taką wiedzę

Sprawdził się projekt Fundacji Społeczeństwa Informacyjnego „O finansach… w bibliotece”, toteż Biblioteka Publiczna w Gołdapi przystąpiła do II edycji, a warto przypomnieć, że w poprzedniej zajęła drugie miejsce w konkursie ogólnopolskim.

Nadal w małych miastach znajduje się grupa osób po pięćdziesiątce, która chętnie oswaja się z Internetem, zwłaszcza w aspekcie wykorzystania tego narzędzia w życiu codziennym, choćby przy realizowaniu przelewów lub korzystania z poradnictwa internetowego.

W przypadku tego projektu koordynatorki – Agnieszka Pietrewicz i Halina Wojtanis – zapoznają również z tym, jak unikać oszustów internetowych. Odbyły się już kolejne dwa spotkania.

Chętnych zapraszamy do uczestnictwa – kontaktować się można z Biblioteką Publiczną w Gołdapi pod nr tel. 87 615 48 70 lub 87 615 03 67 w godz. 10-15 lub osobiście w bibliotece (sala 21 lub 25).

E-mail: bpgoldap@bpgoldap.pl

Liczba miejsc ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń uczestników.

Szczegółowy program II edycji:

Jak racjonalnie gospodarować budżetem domowym?
Bank przez Internet
Lokaty, kredyty i karty jak wybrać najkorzystniejszą ofertę bankową
Ubezpieczenia
Bank centralny i inne banki

3ecf516c35b8df80058fb8e61a4b951bb78ba6bab1d68676e47e7521dc10a2d008e50e1e58b0c8e4