Jedynka Polskie Radio

Jedynka Polskie Radio zainteresowana historią gołdapskich terenów odwiedziło Izbę Regionalną pod nazwą „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M.M. Ratasiewicza”.  W czasie wizyty, która miała miejsce 25 stycznia 2018 roku zostały przekazane informacje dotyczące historii Gołdapi i jednocześnie śladów Jaćwingów. Goście byli żywo zainteresowani powstaniem naszego miasta  oraz zgromadzonymi zbiorami muzealnymi w ogromnej mierze zebrane przez założyciela i patrona Mieczysława Mariana Ratasiewicza,  oraz przekazane przez społeczność lokalną.