Internetowe zagrożenia

Korzystanie z Internetu stało się tak powszechne, że wpłynęło na zmianę sposobu komunikacji oraz szukania i rozpowszechniania różnych informacji. Jednocześnie niesie ze sobą potencjalne zagrożenia – jest nim m.in. przemoc w Internecie. „Happy slapping” – jedno ze zjawisk cyberprzemocy był tematem zajęć multimedialnych dla klasy 2a i 2e gimnazjum ze Szkoły Podstawowej nr 5, które odbyły się w miniony wtorek w Bibliotece Publicznej w Gołdapi. Uczniowie obejrzeli film z serii „Zaplątani w sieć” ukazujący zjawisko happy slappingu czyli filmowania aktu przemocy, wcześniej specjalnie zainicjowanego (nagrany materiał – najczęściej film lub zdjęcia danej osoby w kompromitującej dla niej sytuacji, ośmieszającej ją i poniżającej rozpowszechniane są później w Internecie). Uzupełnieniem tematu lekcji była prezentacja multimedialna, zaś do części fabularnej filmu dołączono komentarze ekspertów, które również zostały zaprezentowane młodzieży. Przemoc w Sieci może być bardziej dotkliwa niż np. agresja bezpośrednia; trudno jest ją zakończyć, gdyż opublikowany materiał rozprzestrzenia się bardzo szybko i wszystko, co zostaje „wrzucone” do Sieci w niej zostaje. Będąc świadkami niewłaściwych zachowań w Sieci trzeba mieć świadomość, że jeśli nie reagujemy albo wręcz pochwalamy takie zachowanie, sami stajemy się sprawcami przemocy.