Fotografia czarno-biała przedstawiająca zespól czytelniczy (grupa osób siedzi wokół stojącej i czytającej na głos kobiety) we wsi Wróble (punkt biblioteczny utworzony przez Gromadzką Bibliotekę w Baniach Mazurskich).

Inna odsłona kroniki w Cyfrowej Bibliotece

Inna odsłona kroniki oprawionej i wytłaczanej złotem. Kronika Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gołdapi.

http://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/docmetadata?id=11020&from=latest

spacer