INFORMACJA

W Pracowni Komputerowej Biblioteki Publicznej w Gołdapi pozostawiono plecak.

Właściciela prosimy o odbiór w godzinach pracy pracowni.

Kontakt pod numerem: 87 615 03 33

Informacja - plecak

spacer