Program Rozwoju Bibliotek

                 Biblioteka Publiczna w Gołdapi dnia 30 marca 2011 roku zorganizowała spotkanie w ramach mikrograntu „Podaj dalej” prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Było to już trzecie spotkanie mające na celu budowanie koalicji działającej na rzecz społeczności powiatu gołdapskiego. Instytucje min. Muzeum Ziemi Gołdapskiej oraz Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap od dłuższego czasu współpracują z Biblioteką Publiczną w Gołdapi. Po pierwszym spotkaniu do współpracy przystąpiła kolejna instytucja czyli Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi – uczniowie są chętni do współpracy w tworzeniu „Literackiego Atlasu Polski” (szczegóły w zakładce naszej strony i na stronach gołdapskich).
Na drugim spotkaniu uczestniczyła także pani Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi, która bardzo chętnie potwierdziła chęć budowania współpracy wspólnej koalicji. W trakcie spotkania padła koncepcja stworzenia punktów bibliotecznych w świetlicach wiejskich na terenie powiatu gołdapskiego, możliwość udostępnienia sprzętu PRB w tychże świetlicach w celu projekcji filmów które są w zbiorach Biblioteki Publicznej w Gołdapi. Punkty biblioteczne już powstały i działają przy świetlicach wiejskich w Grabowie, Siedlisku i Żelazkach. Bardzo ważnym elementem współpracy z Domem Kultury w Gołdapi jest możliwość zorganizowania spotkań autorskich na większą skalę dla mieszkańców gminy i powiatu w godzinach popołudniowych. Pracownicy Biblioteki Publicznej w Gołdapi będą mogli wykazać się pomysłowością i umiejętnościami przy imprezach organizowanych przez Dom Kultury min. Dni Gołdapi, koncert noworoczny i inne.
W spotkaniu ogólnie udział wzięło 17 osób – pracownicy Biblioteki Publicznej w Gołdapi, Dyrektorzy bibliotek partnerskich : Kowale Oleckie, Dubeninki, Prostki. Na spotkanie przybyli także przedstawiciele instytucji już współpracujące z biblioteką do których po drugim spotkaniu dołączył Dom Kultury w Gołdapi.
Tematem spotkania było pozyskiwanie środków finansowych w ramach projektów na aktywność lokalną oraz wdrażanie pomysłów. . Wykorzystanie ich i przeznaczenie dla społeczności. Wszyscy uczestnicy wyjechali do Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach, gdzie dyrektor Biblioteki po zwiedzeniu wszystkich pomieszczeń oglądnęli prezentację i dokonania biblioteki w ramach różnych projektów. To jest niesamowite ile można zrobić w środowisku lokalnym wykazując się pomysłowością, kreatywnością i ogromnym nakładem pracy przy współpracy ze środowiskiem. Następnie bibliotekarze i przedstawiciele instytucji udali się do Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Na spotkaniu z Dyrektorem tegoż parku Jaromirem Krajewskim nasunęły się kolejne pomysły na zdobywanie środków finansowych poprzez projekty. Pojawiły się już pomysły do współpracy Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej z Biblioteką Publiczną w Gołdapi. Oczywiście odwiedziliśmy Filię Biblioteczną w Żytkiejmach i kolejne miłe wrażenia i pomysły jakie prace kulturalno-oświatowe prowadzi pracownik filii.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość oglądnięcia różnych form pracy ze społeczeństwem w różnym przedziale wiekowym. W trakcie spotkań były pytania, dyskusja – niesamowite jak ludzie chętnie przystępują do budowania naszej koalicji. Wymiana doświadczeń i dyskusja i uwagi spostrzeżenia to oczywiście stały element spotkań. Mamy nadzieję że wszyscy uczestnicy spotkania wyciągnęli odpowiednie wnioski i motywację to dalszego działania.
Kolejne spotkanie już ostatnie to wirtualna dyskusja uczestników spotkań i podsumowanie mikrograntu „Podaj dalej”.