Biblioteka Publiczna w Gołdapi dnia 18 stycznia 2011 roku zorganizowała spotkanie w ramach mikrograntu „Podaj dalej” prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Było to już drugie spotkanie mające na celu budowanie koalicji działającej na rzecz społeczności powiatu gołdapskiego. Instytucje min. Muzeum Ziemi Gołdapskiej oraz Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap od dłuższego czasu  współpracują z Biblioteką Publiczną w Gołdapi. Po pierwszym spotkaniu do współpracy przystąpiła kolejna instytucja czyli Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi – uczniowie są chętni do współpracy w tworzeniu „Literackiego Atlasu Polski” (szczegóły w zakładce naszej strony).
W spotkaniu uczestniczyła także pani Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi, która bardzo chętnie potwierdziła chęć budowania współpracy wspólnej koalicji. W trakcie spotkania padła koncepcja stworzenia punktów bibliotecznych w świetlicach wiejskich na terenie powiatu gołdapskiego, możliwość udostępnienia sprzętu PRB w tychże świetlicach w celu  projekcji filmów które są w zbiorach Biblioteki Publicznej w Gołdapi. Bardzo ważnym elementem współpracy z Domem Kultury w Gołdapi jest możliwość zorganizowania spotkań autorskich na większą skalę dla mieszkańców gminy i powiatu w godzinach popołudniowych. Pracownicy Biblioteki Publicznej w Gołdapi będą mogli wykazać się pomysłowością i umiejętnościami przy imprezach organizowanych przez Dom Kultury min. Dni Gołdapi, koncert noworoczny i inne.
W spotkaniu ogólnie udział wzięło 17 osób – pracownicy Biblioteki Publicznej w Gołdapi, Dyrektorzy bibliotek partnerskich : Kowale Oleckie, Dubeninki, Prostki. Na spotkanie przybyli także przedstawiciele instytucji już współpracujące z biblioteką do których możemy po spotkaniu powiedzieć dołączył  Dom Kultury w Gołdapi.
Tematem spotkania było przedstawienie umiejętności korzystania ze sprzętu przekazanego przez PRB czyli: projektor, laptop, drukarki, urządzenie wielofunkcyjne oraz sprzętu zakupionego z fundacji Orange czyli kamerki, słuchawki, oraz sprzęt nagłaśniający – mikrofony, kolumny itp.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość oglądnięcia sprzętu oraz uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania od informatyka. Wymiana doświadczeń i dyskusja i uwagi spostrzeżenia to oczywiście stały element spotkań. Mamy nadzieję że wszyscy uczestnicy spotkania wyciągnęli odpowiednie wnioski i motywację to dalszego działania.
Kolejne spotkanie przewidziane jest w marcu. Miejscem spotkania będzie Biblioteka Publiczna w Dubeninkach (biblioteka partnerska). Podstawowym tematem spotkania będzie pozyskanie środków finansowych na aktywność lokalną oraz wdrażanie pomysłów.