ibook

Biblioteka Publiczna w Gołdapi informuje, że od 15 stycznia 2013 roku czytelnicy mogą korzystać z ebook-ów w siedzibie Biblioteki Publicznej w Gołdapi lub na komputerze domowym. Katalog ebook-ów dostępny jest na stronie internetowej www.libra.ibuk.pl i liczy 525 tytułów. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu się w systemie i zapoznaniu z Regulaminem.
W celu otrzymania PIN-u/kodu dostępu, który umożliwia bezpłatny dostęp do ebook-ów poza siedzibą Biblioteki należy zgłosić się do Czytelni (pokój nr 21 tel. 87 615 48 70).

Użytkownik odpowiada za utrzymanie w tajemnicy swojego hasła i nazwy (adresu email) oraz kodu dostępu. Udostępnienie hasła i nazwy oraz kodu dostępu osobom trzecim będzie skutkować zablokowaniem konta.

7a8c6bd3400b4ef531d3c64b43bd0aacd2e31b99 d14608f4e093b55e4961ee0c0393799a30b74e00