Sprawozdanie z pierwszego spotkania

Mikrograntu „Podaj dalej”

Spotkanie w ramach mikrograntu „Podaj dalej” zawarte w umowie dotacji Nr 9/PRB-M/2010 zawartej 2 listopada 2010 roku odbyło się według terminu jaki został podany we wniosku czyli 30 listopada 2010 roku. W spotkaniu wzięło udział 15 osób m.in. pracownicy Biblioteki Publicznej w Gołdapi – biblioteka wiodąca oraz biblioteki partnerskie z Dubeninek i Kowal Oleckich. Obecni na spotkaniu byli również przedstawiciel z Fundacji Rozwoju Gołdap. Na spotkanie przybyła także pani z biblioteki przy Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi.

Spotkanie odbyło się w Bibliotece Publicznej w Gołdapi w Dziele Zbiorów Specjalnych. Rozpoczęło się o godz. 9 – 14. Na wstępie został omówiony wniosek mikrograntu „Podaj dalej”. Celem było przybliżenie informacji i realizacji zadań jakie zostały zamieszczone we wniosku. W dalszej części spotkania zgodnie z tematyką został przedstawiony Plan Rozwoju Biblioteki Publicznej w Gołdapi na lata 2010-2013 (biblioteki wiodącej) i Plan Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalach Oleckich (biblioteka partnerska).

Celem mikrograntu „Podaj dalej” jest zbudowanie koalicji przyjaznej bibliotece służącej społeczności lokalnej. Ważnym elementem była dyskusja na temat realizacji Planu Rozwoju Bibliotek – możliwości realizacji, środków finansowych przy realizacji zadań zawartych w planie rozwoju biblioteki. Wszystkie elementy dyskusji miały związek z przystąpieniem bibliotek do Programu Rozwoju Bibliotek. Pracownicy, którzy wzięli udział w szkoleniach specjalistycznych opowiedzieli wrażenia wyniesione ze szkoleń.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze przy słodkim poczęstunku.

Budowana koalicja rozkwita. Padły koncepcje nowe – wymiana doświadczeń ze strony instytucji przyjaznych i chętnych do współpracy.

Mamy nadzieję że w kolejnym spotkaniu w styczniu 2011 roku do naszej koalicji dołączą kolejne instytucje gołdapskie – na dzień dzisiejszy mamy zapewnienia ze strony Muzeum Ziemi Gołdapskiej oraz Domu Kultury w Gołdapi.