Hu hu ha Mikołaj gna

Mikołajki to czas do sprawiania niespodzianek i obdarowywania bliskich drobnymi prezentami. 5 grudnia do filii bibliotecznej w Grabowie na spotkanie z uczniami klas 0 przybył Święty Mikołaj. Umiejętnie i z dużą dawką humoru zapoznał on dzieci z tradycją mikołajkową oraz przeczytał im legendę pt. „Opowieść o prawdziwym świętym Mikołaju” autorstwa Artura Janickiego. Jak nakazuje tradycja dzieci zostały obdarowane drobnymi upominkami. W prezencie dla Mikołaja mali goście zaśpiewali piosenkę. Filia w Grabowie serdecznie dziękuje panu Krzysztofowi Gnacikowskiemu za udział i uświetnienie spotkania mikołajkowego.