Historie pierwszych osadników na ziemi gołdapskiej

Dnia 28 listopada 2017 roku uczniowie klasy IV A ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi wraz z Panią Agnieszką Podbileską obejrzeli wystawę pt: „Jak przybyłem do Gołdapi”. Wystawa przygotowana Przez Bibliotekę Publiczną i członków Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Panią Irenę Chmielewską, Pana Mariana Toczko i Pana Mieczysława Sztabińskiego.

Wystawa dostępna jest w Izbie Regionalnej „Muzeum Ziemi Gołdapskiej” do dnia 09 grudnia – Zapraszamy serdecznie.