„GOOGLE”

Dnia 20.04.2016 r. w pracowni komputerowej w Bibliotece Publicznej w Gołdapi odbyło się szkolenie z zakresu umiejętności wyszukiwania informacji w Internecie – „GOOGLE”. W szkoleniu wzięło udział 5 osób. Uczestnicy przeczytali co dzieje się w naszej miejscowości, obejrzeli trochę filmu z Internetu, posłuchali radio internetowego itp. Na koniec było widać zadowolenie na twarzach uczestników którzy przełamywali barierę lęku przed komputerem.

Zapraszamy na kolejne spotkanie, informacja o spotkaniu będzie zamieszczona na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Gołdapi (www.bpgoldap.pl)