Europejskie Dni Dziedzictwa 2019 za nami…

Podobnie jak w latach ubiegłych, Biblioteka Publiczna w Gołdapi włączyła się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa również w tym roku. Tym razem hasłem przewodnim obchodów jest „Polski splot”. Z tej okazji w sobotę 14 września w II budynku muzealnym odbył się wykład wraz z prezentacją multimedialną „Od niemieckiego Goldap do polskiego Gołdap”, który przedstawił dr Jerzy Łapo z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Nasz gość w ciekawy i przystępny sposób opowiedział o rozwoju Gołdapi na przestrzeni wieków, dopełniając wykład ciekawymi, dawnymi zdjęciami. Była mowa m.in. o gołdapskim browarze „Krech” czy też o specjalnych miejscowych banknotach, które wprowadziło gołdapskie Starostwo Powiatowe. Drugą częścią spotkania w ramach EDD było widowisko patriotyczne „A to Polska właśnie” w wykonaniu Stowarzyszenia „Głos Puszczy Rominckiej” z Dubeninek. Występ, przeplatany pieśniami patriotycznymi, przybliżył widowni drogę Polski do odzyskania niepodległości.