Europejskie Dni Dziedzictwa 2018 za nami…

16 września 2018 r. Biblioteka Publiczna w Gołdapi po raz kolejny włączyła się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku nawiązują do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i ich hasłem przewodnim jest: „Niepodległa dla wszystkich”. W drugim budynku muzeum odbyło się spotkanie z historyczką Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, kustosz Krystyną Jarosz, pod hasłem: „Marszałek Józef Piłsudski w pamiątkach i wspomnieniach zachowanych w zbiorach muzealnych i archiwach rodzinnych w naszym regionie”. Pani Krystyna przedstawiła prezentację multimedialną na temat marszałka, jego cytaty, ciekawostki z życia, z działalności politycznej, a nawet głos nagrany 5 września 1924 r. Ciekawym uzupełnieniem prezentacji były pamiątki z okresu międzywojennego, tzw. piłsudczana, karty patriotyczne, broszki, sygnety, znaczki, które każdy mógł obejrzeć z bliska. Dużym zainteresowaniem cieszyła się replika ulubionej czapki marszałka – „Maciejówki”, którą można było przymierzyć i zrobić sobie zdjęcie.

Tematem spotkania chcieliśmy przypomnieć społeczeństwu historię odzyskania przez Polskę niepodległości oraz radość z jej odzyskania. Ukazać dorobek długotrwałego procesu dziejowego, w który angażowało się wiele wybitnych postaci i całe zastępy zwykłych Polaków. Poprzez obchody EDD chcemy nauczyć Polaków odczytywania w zabytkach i pamiątkach – niemych świadków historii – dziejów ludzi i ich spuścizny. Ta edycja to również szansa na zbudowanie wspólnoty, lekcję patriotyzmu i pokazanie złożonych, wielokulturowych dziejów naszego kraju. Wierzymy, że poznanie i zrozumienie różnorodnego dziedzictwa w kontekście historycznym i społecznym, to lepsze zrozumienie społeczeństwa, w którym żyjemy.