Dzień Bezpiecznego Internetu

Biblioteka Publiczna w Gołdapi włączyła się w akcję dotyczącą bezpiecznego internetu. Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu „Safer Internet”. Głównym partnerem DBI 2012 jest Fundacja Orange. Działania jakie zrealizowaliśmy opublikujemy po ich zakończeniu.

Biblioteka Publiczna w Gołdapi przyłączyła się do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu organizując z młodzieżą szereg zadań: zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne o bezpiecznym korzystaniu z
Internetu z grupami uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi i Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi w ramach tych zajęć dzieci utworzyły 10 zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
odbyły się również zajęcia, które przeprowadziła Pani asp. Marta Andruczyk z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi, miały one na celu uświadomienie młodym komputerowcom co tak naprawdę czyha na Nich w Sieci – udział w spotkaniu wzięły grupy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi.
Wszyscy uczestnicy w ramach DBI zetknęli się z takimi problemami jak: cyberprzemoc – jak uniknąć nękania lub szantażowania przy użyciu Internetu, kontakty online – jak bezpiecznie zawierać znajomości w Internecie, ochrona prywatności – o możliwych konsekwencjach umieszczania w
Internecie zbyt wielu informacji na swój temat, piractwo w Sieci, poszanowanie własności intelektualnej, uzależnienie od Internetu.

Wszystkie zajęcia odbyły się w Bibliotece Publicznej, ponieważ dysponujemy ponad 35 komputerami z dostępem do Internetu zajęcia zorganizowaliśmy przy współpracy z miejscowymi Szkołami Podstawowymi w akcji Dnia Bezpiecznego Internetu 2012 uczestniczyło ponad 180 uczniów.