Pokój nr 3

tel. 87 615 48 81


e-mail:

Godziny otwarcia:

Wtorek     1000 – 1800
Środa       1000 – 1800
Czwartek  1000 – 1800
Piątek        800 – 1600
Sobota      800 – 1400

Dział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Publicznej w Gołdapi gromadzi i udostępnia książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego związane z regionem Warmii i Mazur, głównie z powiatem gołdapskim i gminą Gołdap. Oprócz książek, dział wypożycza odbiorcom w każdym wieku: filmy fabularne i popularnonaukowe, audiobooki (książki mówione) oraz dokumenty elektroniczne. Ponadto współtworzy bibliografię Warmii i Mazur, uzupełniając ją o artykuły z czasopism: Kurier Gołdapski i Z Bliska.