Pokój nr 63

tel. 87 615 48 68

st. bibliotekarz – Emilia Wakuluk

e-mail:

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek    700 – 15 00

 

Do zadań Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w szczególności należy:

1) gromadzenie wydawnictw zwartych i specjalnych do filii i innych komórek organizacyjnych Biblioteki;
2) opracowanie formalne i rzeczowe materiałów wpływających do Biblioteki w elektronicznym, zintegrowanym systemie bibliotecznym MAK +;
3) uczestniczenie w pracach związanych z selekcją zbiorów w Bibliotece i Filii Bibliotecznej;
4) udzielanie pracownikom informacji w zakresie gromadzenia, opracowania i selekcji zbiorów;
5) kontrolowanie prawidłowości wykonania prac w zakresie ewidencji i opracowania zbiorów oraz selekcji;
6) prowadzenie sumarycznej ewidencji wpływów;
7) przygotowywanie materiałów dotyczących zbiorów, niezbędnych do sporządzenia rocznej statystyki dla potrzeb GUS i WBP w Olsztynie;
8) współpraca z księgarniami, hurtowniami, antykwariatami, bibliotekami i innymi instytucjami w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów;
9) pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania projektów kulturalnych i sporządzanie wniosków aplikacyjnych oraz rozliczanie projektów.

Zachęcamy do korzystania z możliwości kształtowania księgozbioru podczas zakupu nowości wydawniczych. O wyborze można zadecydować przedstawiając swoje propozycje poprzez:

– wpis na „Listę zamówień czytelniczych” na stronie biblioteki,
– drogą elektroniczną na adres: