Druga część „Wygraj z dopalaczami i narkotykami!”

Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza do obejrzenia drugiej części materiału ze spotkania z doktorem Bogdanem Wieczorkiem, który pracuje w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach. Wywiad przeprowadził Szymon Kozicz (prezenter Radia 5).

Przedstawiamy państwu prezentację  wykonaną przez Komendę Powiatową Policji w Gołdapi dot. narkotyków oraz profilaktyki w naszym powiecie.

W ramach projektu zostały również zakupione książki, audiobooki oraz gry planszowe, które wzbogaciły zbiory  biblioteki.

Biblioteka Publiczna w Gołdapi otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2020 na warsztaty pt.  „Wygraj z dopalaczami i narkotykami!”

„Działanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Gołdap”