Dokumenty Życia Społecznego w zbiorach biblioteki

W dziale zbiorów specjalnych Biblioteki Publicznej w Gołdapi znajduje się spory zbiór tak zwanych DŻS-ów czyli dokumentów życia społecznego. Są to druki ulotne, czyli dokumenty o przemijającej zazwyczaj wartości użytkowej, dotyczące działalności związków, partii, stowarzyszeń, placówek oświatowych, instytucji oraz ludzi kultury związanych z ziemią gołdapską i okolicami.

Do dokumentów życia społecznego, które gromadzimy należą materiały o różnej formie i treści:

– afisze i plakaty kulturalne, polityczne, okolicznościowe,
– czasopisma organizacji społecznych, stowarzyszeń, towarzystw,
– fotografie,
– gazetki szkolne,
– mapy, plany,
– wykazy osobowe i rzeczowe,
– informatory, przewodniki, kalendarze,
– pocztówki,
– reklamy,
– zaproszenia,
– ankiety, formularze,
– ulotki, broszury, katalogi,
– klepsydry.

Apelujemy więc do wszystkich posiadaczy podobnych materiałów (zarówno współczesnych jak i z lat poprzednich) o nieodpłatne przekazywanie ich do Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Publicznej w Gołdapi. Zapewniamy, że będą one dokładnie przechowywane i udostępniane na miejscu osobom zainteresowanym.