DKK w Grabowie zaprasza na spotkanie

Filia biblioteczna w Grabowie zaprasza na spotkanie dyskusyjnego klubu książki, które odbędzie się 11 marca o godz. 15.00.

Omawiać będziemy książkę Olgi Tokarczuk „Opowiadania bizarne”.

Klub ma charakter otwarty. Zapraszamy każdego.

Plakat z okładką ksiązki, logotypami i informacją o spotkaniu.