DKK w Grabowie – „Stowarzyszenie Miłośników Literatury i Placka z Kartoflanych Obierek”

 

Stowarzyszenie Miłosników Literatury i Placka z Kartoflanych Obierek