Pokój nr 10

 tel. 87 615 03 58

 bibliotekarz – Sylwia Gulczyńska

Godziny otwarcia:

Wtorek  :       930 – 1700
Środa :          930 – 1700
Czwartek :     930 – 1700
Piątek :          830 – 1600
Sobota :         800 – 1500

Czytelnia dla dzieci to miejsce, gdzie czytelnicy mogą czytać książki, czasopisma, odrabiać lekcje lub miło spędzać wolny czas. Do dyspozycji czytelników jest 10 stanowisk komputerowych z bezpłatym dostępem do internetu. Popularyzując książki i czytelnictwo w środowisku organizujemy lekcje biblioteczne i konkursy.

Na miejscu można skorzystać z księgozbioru : encyklopedii, leksykonów i słowników, albumów, atlasów, opracowań lektur szkolnych oraz scenariuszy lekcji bibliotecznych, imprez okolicznościowych i teatrzyków szkolnych.

Lista prenumerowanych czasopism dostępna jest na stronie LINK

W Czytelni można samodzielnie dokonywać wyboru książek korzystając z baz komputerowych MAK i MAK+.

W przypadku trudności ze znalezieniem odpowiednich informacji i materiałów należy zwrócić się o pomoc do bibliotekarza.

Materiały biblioteczne (książki, czasopisma) są udostępniane na miejscu.

Z Czytelni dla dzieci może korzystać każdy, kto zapozna się z Regulaminem czytelni oraz wpisze się do Zeszytu odwiedzin.