Czytali Sienkiewicza

Senat RP ogłosił rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. Okazją do tego był fakt, że w tym roku przypada 170 rocznica urodzin polskiego noblisty i 100 rocznica jego śmierci. W obchody upamiętniające to ważne wydarzenie włączyła się filia biblioteczna w Grabowie . Zapraszając do głośnego czytania „Trylogii” – Henryka Sienkiewicza młodzież i dyrektor Wiolettę Janik z miejscowego gimnazjum. Spotkanie odbyło się 4 maja w przededniu urodzin wielkiego pisarza.