Czytali Baczyńskiego w bibliotece w Grabowie

W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, polskiej niepodległości i polskiej kultury, w 100-lecie jego urodzin, Sejm podjął uchwałę ogłaszającą rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Krzysztof Kamil Baczyński, poeta, prozaik, podchorąży Armii Krajowej, podharcmistrz Szarych Szeregów, jeden z czołowych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów, powszechnie uznany za najwybitniejszego twórcę pokolenia wojennego.
Jego spuścizna to bez mała 500 tekstów poetyckich, proza i dramat.

Filia w Grabowie włączyła się w obchody Patrona Roku zapraszając uczniów kl. ósmej  z miejscowej szkoły podstawowej do czytania wierszy wybitnego poety.

Spotkanie odbyło się 15 czerwca na świeżym powietrzu. Polonistka Wioletta Janik w ciekawy sposób przedstawiła młodzieży życie i twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Uczniowie chętnie i zaangażowaniem czytali  wiersze : „Mazowsze”, „Pokolenie”, „Elegia o… [chłopcu polskim]”, „Biała Magia”, „Ten czas” i  inne.

Filia w Grabowie dziękuje za udział w spotkaniu.