Czasopisma w bibliotece

Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza do korzystania z prenumerowanych czasopism znajdujących się w Czytelni.

W darze od mieszkańców otrzymaliśmy także inne tytuły czasopism, za które dziękujemy. Można z nich również skorzystać w Czytelni.