Cyberprzemoc

20 listopada w czytelni naszej biblioteki odbyła się lekcja na temat cyberprzemocy z uczniami pierwszej klasy gimnazjum. Zajęcia prowadziła st. asp. Marta Andruczyk z gołdapskiej Komendy Powiatowej oraz bibliotekarka Emilia Wakuluk. Problem cyberprzemocy, czyli przemocy z użyciem mediów elektronicznych, przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych jest coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. Dotyczy głównie dzieci i młodzieży. Szacuje się, że w Polsce doświadcza go ponad połowa młodych internautów. Pomimo, że akty cyberprzemocy mogą wyglądać niewinnie, to potrafią wyrządzać bardzo dużą krzywdę.
Podczas lekcji uczniowie obejrzeli kilka filmów, które ukazywały niebezpieczeństwa, jakie mogą wynikać z niewłaściwego korzystania z Internetu oraz wysłuchali różnych przykładów, które przedstawiła policjantka. Na koniec zajęć odbyło się ćwiczenie, w którym uczniowie mieli za zadanie napisać na kartkach przyklejonych do pleców kolegów miłe słowa określające daną osobę.