Cyberprzemoc – lekcja w bibliotece

Dnia 07.12.2023 r. w Bibliotece Publicznej w Gołdapi odbyła się lekcja dla uczniów klasy VI ze Szkoły Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie na temat cyberprzemocy. Wizyta ta była niezwykle pouczająca i aktualna zwłaszcza w kontekście coraz większej roli technologii w życiu codziennym. Razem z uczniami zgłębialiśmy tajniki bezpiecznego korzystania z Internetu, omawiając różne aspekty cyberprzemocy, takie jak hejting, wyzywanie czy ośmieszanie. Podczas zajęć korzystaliśmy z interaktywnych materiałów edukacyjnych, które pozwoliły nam lepiej zrozumieć zagrożenia związane z tym obszarem. Rozmowy na temat odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych, ochrony prywatności online i roli świadomych decyzji w świecie wirtualnym były kluczowe dla zbudowania świadomości wśród uczniów. W trakcie lekcji podkreślono również wagę wzajemnego wsparcia oraz rozmów z dorosłymi w przypadku doświadczania trudności online.
Poprzez dyskusje, materiały edukacyjne i przykłady praktyczne dzieci dowiedziały się, jak dbać o swoje bezpieczeństwo w świecie wirtualnym. Dzięki temu spotkaniu, uczniowie zdobyli przydatną wiedzę, która pomoże im być bardziej świadomymi i odpowiedzialnymi użytkownikami Internetu.