CodeWeek

Biblioteka Publiczna w Gołdapi wzięła udział w Europejskim Tygodniu Kodowania. Zorganizowaliśmy dwa spotkania w trakcie których były: klasa 3 ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi i klasa 5 ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. T. Kościuszki. Zajęcia były prowadzone na komputerach w sposób zabawy ale jednocześnie i nauki. Dzieci chętnie poznawały tajniki podstaw programowania. Po zakończonym spotkaniu nie widać było chęci powrotu do szkoły-czyli wszystkim się podobało.

„CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa konkurują w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Europejski Tydzień Kodowania, to oddolna inicjatywa promująca programowanie i umiejętności cyfrowe wśród uczestników w ciekawy i interesujący sposób”.