Cała Polska Czyta Dzieciom z-ca Burmistrza Jacek Morzy 05.06.2009r.