Cała Polska Czyta Dzieciom… w Grabowie

W ramach akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM  20.03.2014 r. filię biblioteczną w Grabowie odwiedzili uczniowie kl. III  miejscowej szkoły podstawowej, razem z wychowawczynią. Bajki filozoficzne  Michela  Piquemala  pt. “Trzy sita”, “Mowa”, “Bogaci i biedni” przeczytała pani Lucyna Adamowicz, lekarz tutejszego ośrodka zdrowia.
Przeczytane teksty pobudziły do refleksji nad tym, co naprawdę jest istotne w życiu, jakie ryzyko pociąga za sobą przytaczanie zasłyszanych opinii i plotek, jakim niebezpieczeństwem jest mówienie bez zastanowienia, czy potrafimy dzielić się tym, co mamy.
Mali goście z przyjemnością i dużym zainteresowaniem wysłuchali czytanych przypowieści. Po lekturze przyszedł czas ożywionej dyskusji o treści bajek. Dzieci chętnie zabierały głos i zadawały pytania. Serdecznie podziękowały Pani Doktor za przybycie na spotkanie.

logo-Biblioteka-Miejscem-Program-Rozwoju-EAA-FRSI