„Cała Gołdap Czyta Dzieciom”

Biblioteka Publiczna w Gołdapi organizuje akcję głośnego czytania dla dzieci w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” – „Cała Gołdap Czyta Dzieciom”.

W przedsięwzięciu swoje uczestnictwo potwierdzili między innymi :

  • Starosta – Andrzej Ciołek
  • Komendant Straży Pożarnej – Krzysztof Giedrojć
  • Komendant Straży Granicznej – Dariusz Gałek
  • Proboszcz kościoła św. Leona – Czesław Król
  • Nadleśniczy – Andrzej Wyłucki
  • Burmistrz – Marek Miros
  • Komendant Powiatowy Policji – Bogusław Turek

Dzięki działaniom promocyjnym, informacyjnym i reklamowym Fundacji coraz więcej rodziców zaczyna traktować wychowanie dzieci jako swoje najważniejsze życiowe zadanie, a kampania „Cała Polska czyta dzieciom” w wielu regionach kraju stała się osią działań kulturalnych, aktywizujących i łączących różne pokolenia oraz osoby różnych zawodów.

Pierwsze spotkanie w tym roku zaczynamy 4 marca. Pierwszym gościem będzie starosta gołdapski Andrzej Ciołek, który przeczyta bajkę pt.: „Jak istotka malutka wygoniła hohonia z ogródka” dla oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi.