Dwie panie i trzynaścioro dzieci stojących oraz czwórka siedzących dzieci. Wszystkie dzieci w kolorowych strojach karnawałowych. Pośrodku zdjęcia ramka z tektury z napisem EKOWALENTYNKI 2021.

Biblioteka po raz kolejny włączyła się w „Ekowalentynki”

Biblioteka Publiczna w Gołdapi jak co roku włącza się do cyklicznej akcji prowadzonej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi dotyczącej recyklingu pod nazwą „Ekowalentynki”, której koordynatorką jest Alina Oleszczuk.

Biblioteka jak zwykle przekazała szkole zebrane w placówce zużyte baterie, a w podziękowaniu Dyrektor i pracownicy mogli uczestniczyć w ciekawej lekcji o recyklingu baterii, zaprezentowanej przez przedstawiciela klasy 1A.

spacer