Biblioteka ciągle w grze – podsumowanie

„Biblioteka ciągle w grze!” – podsumowanie z realizacji wydarzeń
w Bibliotece Publicznej w Gołdapi 2012 r.

           Biblioteka Publiczna w Gołdapi w związku z ogólnopolskim programem, realizowanym od 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowała szereg imprez mających na celu zwróceniu opinii publicznej wokół problematyki upowszechniania czytelnictwa, roli bibliotek w życiu społecznym i kulturalnym oraz popularyzacji różnorodnych form pracy z czytelnikami. Celem wydarzeń zorganizowanych przez bibliotekę było ukazanie znaczenia książki dla kultury i postępu cywilizacyjnego, rozwoju intelektualnego, zwłaszcza młodego pokolenia, promocję zawodu bibliotekarza. Realizacja programu odbywała się w maju i rozpoczęła się z Dniem Bibliotekarza i Bibliotek – 8 maja.
Program został w całości zrealizowany i przedstawiał się następująco:

10 maja – 14.00
„Jak czytać historię regionalną” – prezentacja książki przez historyków UWM w Olsztynie.
Spotkanie odbyło się w Dziale Zbiorów Specjalnych gdzie m.in. są gromadzone, przechowywane i udostępniane zbiory regionalne (książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego) dotyczące regionu Warmii i Mazur. W dziale znajdują się również audiobooki i filmy z przeznaczeniem dla wszystkich kategorii użytkowników. Pod hasłem „Jak czytać historię regionalną” odbyło się spotkanie historyków UWM w Olsztynie z przedstawicielami gołdapskiej społeczności lokalnej mające na celu prezentację książki pt. „Dziedzictwo Prus Wschodnich”. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja jaką przygotowali i przedstawili autorzy publikacji. W spotkaniu wzięło udział ok. 15 osób które włączyły się do ożywionej dyskusji na temat w/w publikacji.

14 maja – 10.45
Stałym elementem cyklicznym organizowanym przez bibliotekę był Teatr Art-Re z Krakowa, który przedstawił dla dzieci spektakl pt. „Przygody Kubusia Puchatka”. Na spotkanie przybyli dzieci z grupy 5-latków z wychowawczyniami ze Szkoły Podstawowej Nr 3. Czytelnia dla dzieci zgromadziła ogólnie ok. 50 „małych” miłośników spektakli. Dzieci bardzo chętnie angażowały się odpowiadając na pytania aktorów jak również bardzo chętnie brały udział we wspólnej zabawie z aktorami. Podczas spektaklu w Czytelni biblioteki było głośno i gwarnie a po spektaklu dzieci nie kryły zadowolenia z udanej wycieczki do biblioteki. Radosne opuściły mury placówki wracając do szkoły.

14 maja – 17.00
W tym samym dniu o 17.00 po raz kolejny bardzo miło było gościć aktorów z Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. W przedstawieniu „Odchodzić” ukazali trudną i szczerą miłość osób niepełnosprawnych. Tego rodzaju wydarzenie skierowane było do dorosłej społeczności lokalnej naszego regionu. Sala zgromadziła około 50 osób. Sztuka trwała godzinę i podobała się publiczności.

 

14 maja – 18.00
Ważnym wydarzenie które po raz pierwszy miało miejsce w Bibliotece Publicznej było otwarcie galerii „Biblioteka” połączonej z wernisażem – wystawą obrazów. W otwarciu galerii uczestniczyła autorka obrazów, który zapoczątkował wernisaż w osobie warszawskiej malarki Barbary Skąpskiej. Obrazy ukazują wyciszone, poetyckie pejzaże i martwe natury. Sposób techniki wykonania to olej i pastela. Wystawę można oglądać do 15 czerwca. W otwarciu udział wzięli osoby które przybyły na „Teatr przy stoliku” ponieważ otwarcie miało miejsce po spektaklu.

 

15 maja – 16.00
Spotkanie z pisarzem i akordeonistą Henrykiem-hak-Kazimierczakiem który przybył do Gołdapi na zaproszenie Biblioteki Publicznej ze Zgierza. Podczas spotkania można było posłuchać poezji przy dźwiękach akordeonu – instrumentu niestety można by rzec w dzisiejszych czasach mało promowanego ale jak pięknie wydobywającego dźwięki. Henryk Kazimierczak w sposób bardzo ciekawy opowiadał o życiu a także okresie gdzie przebywał w Afryce wdając się w dyskusję z publicznością.

16 maja – 11.00
Rozstrzygnięcie konkursu „Biblioteka Moich Marzeń” w Filii Bibliotecznej w Grabowie do którego przystąpiły uczniowie z klasy II Szkoły Podstawowej w Grabowie. Komisja konkursowa nagrodziła trzy najlepsze prace, gdzie wybór nie był łatwy natomiast pozostałe zostały wyróżnione. Jak ukazywały prace uczestników dzieci mają bardzo bogatą wyobraźnię. Bardzo zadowalającym elementem prac było ukazanie książki w wersji papierowej co jest bardzo ważne ale równie wymarzone pomieszczenie biblioteczne. Oczywiście były również prace gdzie widoczny był aspekt techniczny a więc komputery. Technika prac także była różnorodna: kredka, farbki, wycinanki itp. Wszystkie prace zostały wykonane z ogromnym zaangażowaniem młodych czytelników.
Wyniki konkursu:
I miejsce zajęła Ola Sikorska,
II – Ola Bernatowicz,
III – Mateusz Boruciński.
Wyróżniono: Annę Dzienis, Martynę Gałaszewską, Gabryjelę Juszkiewicz, Kacpra Kowalewskiego, Piotra Rozmysłowskego i Dawida Trzasko.
Podziękowanie otrzymała Grażyna Kudryk wychowawczyni klasy III za wkład i zaangażowanie a także pomoc w zorganizowaniu konkursu i współpracę z filią biblioteczną.

21 maja – 11.00
Spotkanie z Barbarą Gawryluk, autorką książek dla dzieci która przyjechała na spotkanie z Krakowa do gołdapskiej biblioteki można zaliczyć do najciekawszych. Na spotkanie przyszli uczniowie klas III ze Szkoły Podstawowej Nr 1 – około 60 uczniów. Z zainteresowaniem słuchali pisarki Barbary Gawryluk.
Już na samym początku na pytanie: „Co powinno być na początku książki?”, jeden z młodych słuchaczy wykazał się błyskotliwością, odpowiadając: „Pomysł!”. Pisarka pomysły bierze z życia codziennego. Do napisania pierwszej książki nakłoniły ją własne dzieci. Wszystkie napisane książki są oparte na przeżyciach i obserwacji. Pisze książki dla dzieci w taki sposób jakby patrzyła na świat przez pryzmat dziecka. W czasie spotkania autorka czytała fragmenty książki wdając się z dziećmi w dyskusję.

Jej książki są bogato ilustrowane co bardzo zachęca najmłodszych do czytania.
Barbara Gawryluk jest z wykształcenia filologiem szwedzkim i to najprawdopodobniej za sprawą książek Astrid Lindgren, szwedzkiej sławnej autorki powieści dla dzieci. Jej ulubioną książką są „Dzieci z Bullerbyn”. Autorka zajmuje się również literaturą dla dorosłych ponieważ tą tematyką jako dziennikarka zajmuje się w Radiu „Kraków”. Po spotkaniu dzieci bardzo chętnie kupowały książki zdobywając oczywiście autograf Barbary Gawryluk.

22 maja – 16.00
„O finansach w bibliotece” – kurs dla wszystkich zainteresowanych w wieku 50+. Początek cyklu 5 spotkań. W szkoleniu wzięło udział 20 osób. Spotkanie odbyło się w pracowni komputerowej biblioteki. Pierwsze spotkanie z jakim zapoznali się seniorzy było ,,racjonalne gospodarowanie budżetem domowym”, uczestnicy zapoznali się z pierwszym modułem kursu e-learningowego. Podczas kolejnych 4 szkoleń można będzie zdobyć wiele ciekawych informacji na temat przeliczania walut, wyboru banku, zakładania lokat, robienia przelewów przez Internet, wyliczanie rat, ubezpieczenia mieszkania, oszczędzania, robienia zakupów przez Internet , możliwości zarządzania nim i korzystania z usług bankowych.
4 moduły które poznają seniorzy to:

 • “Bank przez Internet – jak założyć konto i zrobić przelew przez Internet”
 • “Karty, lokaty, kredyty – jak wybrać najkorzystniejszą ofertę bankową?”
 • “Jak wybrać polisę ubezpieczeniową”
 • “Bank centralny a inne banki – czy stopy procentowe mają wpływ na nasz budżet domowy”

 

Celem Projektu jest zwiększenie u osób starszych (50+) umiejętności korzystania z usług finansowych oraz wyposażenie bibliotekarzy w wiedzę, dzięki której będą w stanie pomagać starszym użytkownikom bibliotek w wyszukiwaniu informacji ekonomicznych, szczególnie przydatnych w życiu codziennym. Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego, a jego założenia zgodne są z celami Programu Rozwoju Bibliotek (PRB), który zmierza do uczynienia z bibliotek publicznych ośrodków wiedzy i informacji, skutecznie przeciwdziałających cyfrowemu i społecznemu wykluczeniu mieszkańców gmin wiejskich oraz małych miast.

Kolejne spotkanie w ramach projektu odbędzie się w pierwszej dekadzie września. Zainteresowanie projektem ze strony seniorów jest ogromne. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne.

Inne wydarzenia: 

 • Spotkanie w Dyskusyjnym Klubie książki. Dyskusja o książce Agnieszki Osieckiej „Listy na wyczerpanym papierze”.
 • Warsztaty literackie.
 • Lekcje biblioteczne.
  Młodzież z gołdapskiego gimnazjum z nauczycielką języka polskiego 28 maja i 4 czerwca miały lekcję ale biblioteczną w bibliotece. Specyfika różniła się od codziennych lekcji w szkole. Młodzież poznała zasady opisu bibliograficznego książki. Po zapoznaniu się z prezentacja przygotowaną przez bibliotekarkę czytelni młodzież samodzielnie pracowała nad opisem bibliograficznym. Poznali zasady wyszukiwania książki w katalogu elektronicznym jak również kartkowym. Uczniowie poznali zasady i obsługę programu bibliotecznego MAK+, który jest obsługiwany przez wiele bibliotek. Biblioteka Publiczna także pracuje obecnie nad wprowadzenie i importowanie dokumentów do MAK+. Tego typu lekcje są bardzo potrzebne i pożyteczne dla młodzieży. W lekcjach udział wzięło około 40 uczniów.
 • Wycieczki do biblioteki.
  1 czerwca z okazji Dnia Dziecka bibliotekę odwiedzili uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Galwieciach. Uczniowie zwiedzili działy biblioteki a także poznali zasady zapisu do biblioteki i wypożyczania. Poznali funkcjonowanie biblioteki publicznej. Dzieci miały oczywiście możliwość gry na komputerach które są w wyposażeniu biblioteki. W wycieczce uczestniczyło około 60 uczniów.

Bardzo zbliżony miesiąc intensywnych wydarzeń w Bibliotece Publicznej w Gołdapi będzie realizowany we wrześniu. Informacje wkrótce. Wstęp na wszystkie spotkania bezpłatny.