Biblioteczne podchody

W dniu 5 października Filię w Grabowie odwiedzili uczniowie klasy trzeciej z miejscowej szkoły podstawowej wraz z wychowawczynią. Dzieci zostały zaproszone do zabawy, która przypomina grę w podchody. Musiały zmierzyć się z 8 zadaniami. Pierwsze pytanie zadała bibliotekarka, a kolejne były ukryte w książkach na terenie biblioteki. Dodatkowo do każdego pytania dołączono  literę. Ze wszystkich zebranych liter, na zakończenie uczestnicy ułożyli wyraz. Zmagania wymagały nie tylko znajomości treści popularnych lektur, ale również spostrzegawczości. Odnalezienie ukrytych pytań nie sprawiło dzieciom większych trudności. Poprzez zabawę zapoznały się z układem poszczególnych działów w bibliotece i zasadami wypożyczania książek.

autorzy zdjęć: Filia w Grabowie, Ewa Wronowska