Bezpieczeństwo dzieci w Internecie

W Bibliotece Publicznej w Gołdapi odbyły się dzień pt. „Bezpieczeństwo dzieci w Internecie” spotkania dotyczyły bezpieczeństwa młodych internautów, które skierowaliśmy do uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi. Lekcje odbyły się w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu i miały charakter multimedialny, prezentowany był materiał, po którym oglądający musieli wybierać ścieżkę wyboru głównych bohaterów.

Podstawowym celem zajęć jest prezentacja efektywnego korzystania z sieci jako alternatywy wobec zachowań ryzykownych:

– cyberprzemocy,
– spotkań z osobami znanymi wyłącznie z Internetu,
– upubliczniania danych osobowych,
– piractwa w sieci,
– nadmiarowego korzystania z Internetu.

DBI w tym roku obchodzony jest 8 lutego. Ma on na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Źródło: https://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html z dnia 08.02.2022 r.