Akcja krwiodawcza w Bibliotece Publicznej

W Dniach 16 -17 czerwca 2016 roku w Bibliotece Publicznej w Gołdapi, odbyła się kolejna Akcja Krwiodawcza. Organizatorem Akcji jest Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi, akcja odbyła się pod patronatem następujących firm:

Grafix,  Kurier Gołdapski,  Gołdap.info,  Radio Gołdap,  Biblioteka Publiczna, Związek Harcerstwa Polskiego.  W akcji wzięło ogółem ponad 30 osób – wszystkim Honorowym Dawcom – Serdeczne Dziękujemy !