“Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze”