8 marca – Dzień Kobiet

Dzień Kobiet – coroczne święto obchodzone 8 marca od 1910 r. Pierwszy dzień kobiet obchodzony był 28 lutego 1909 r. Początki Międzynarodowego  Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych w Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się w 1909 r. w Stanach Zjednoczonych.

Dzień Kobiet współcześnie.

Dzień ten stał się oficjalnym świętem na całym świecie. Mężczyźni wręczają kobietom – matkom, żonom, partnerkom, koleżankom kwiaty i podarunki. W niektórych krajach (jak Rumunia) dzień te jest równoważny z Dniem Matki podczas którego dzieci obdarowują prezentami swoje matki.

Wszystkim, którzy wzięli udział w rozwiązywaniu bardzo dziękujemy. Hasłem krzyżówki jest: