27 MAJA DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wątek gołdapski w zbiorach Biblioteki Publicznej w Gołdapi

Biblioteka Publiczna w Gołdapi przedstawia wirtualną prezentację swoich zbiorów dotyczących przemian ustrojowych lat dziewięćdziesiątych i budzącej się samorządności w Polsce. Mamy nadzieję, że zbiory książek, gazet i innych materiałów dokumentujących życie społeczne w tamtym okresie zadowoli nie tylko pasjonatów historii i stałych czytelników, ale i uczniów oraz studentów. Zapraszamy do biblioteki.