1 sierpnia 1944 r.

Powstanie warszawskie stanowi jedną z najbardziej tragicznych wydarzeń zapisanych na kartach historii Narodu Polskiego. Wybuchło 1 sierpnia 1944 roku i trwało do 3 października 1944 roku. Powstańcy chcieli doprowadzić do wyzwolenia stolicy spod okupacji hitlerowskiej przed przybyciem armii sowieckiej i zapewnić Polsce suwerenność po zakończeniu wojny.

Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza na wystawę publikacji dotyczących Powstania Warszawskiego, która będzie dostępna od 1 sierpnia do 15 sierpnia 2022 r.  na holu biblioteki (parter).