Testowa – Zapisz się do biblioteki

  Wybierz typ konta *
  Pesel dziecka *
  Zapis dziecka Czytelnika do 16 roku życia zapisuje rodzic/opiekun.
  Nazwisko dziecka *
  Imię dziecka *
  Data urodzenia *
  Podaj numer telefonu i adres email, aby otrzymywać informacje np. o zamówionej książce (SMS lub email).
  Wybierz bibliotekę lub filię, w której odbierzesz kartę biblioteczną i podpiszesz dokument zapisu *
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi, ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap tel. (87) 615 03 65, e-mail: bpgoldap@bpgoldap.pl.
  2. Inspektor ochrony danych: adres siedziby -  Biblioteka Publiczna w Gołdapi, ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap, adres mail: iod@egoldap.pl.
  3. Podstawy i ogólne cele przetwarzania danych osobowych: - przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych; - przetwarzanie związane jest z zapisem do biblioteki.
  4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane przechowywane będą jedynie w czasie niezbędnym do ich przetwarzania,  z respektowaniem wszelkich praw osób fizycznych.
  6. Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest wymagane przez przepisy prawa.
  10. Biblioteka Publiczna w Gołdapi nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach.
  Obowiązek informacyjny w sytuacji pozyskania danych nie od osoby, której dane dotyczą. (nieletni) Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję,  informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi, ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap tel. (87) 615 03 65, e-mail: bpgoldap@bpgoldap.pl
  2. Inspektor ochrony danych: adres siedziby -  Biblioteka Publiczna w Gołdapi, ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap, adres mail: iod@egoldap.pl.
  3. Podstawy i ogólne cele przetwarzania danych osobowych: - przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych, - przetwarzanie związane jest z zapisem do biblioteki.
  4. danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, wiek, wizerunek, adres szkoły.
  5. Informacje o odbiorcach danych osobowych: odbiorcami danych mogą być jedynie podmioty uprawnione z mocy prawa;
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a następnie zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  11. Źródło pochodzenia danych osobowych: rodzic/opiekun prawny;
  12. Biblioteka Publiczna w Gołdapi nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach.
  Pesel *
  Kraj *
  Data urodzenia *
  Zapis osoby dorosłej
  Kategoria społeczna *
  Podaj numer telefonu i adres email, aby otrzymywać informacje np. o zamówionej książce (SMS lub email).
  Wybierz bibliotekę lub filię, w której odbierzesz kartę biblioteczną i podpiszesz dokument zapisu *

  Obowiązek informacyjny w sytuacji pozyskania danych od osoby, której dane dotyczą. (Osoba dorosła)
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi, ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap tel. (87) 615 03 65, e-mail: bpgoldap@bpgoldap.pl.
  2. Inspektor ochrony danych: adres siedziby - Biblioteka Publiczna w Gołdapi, ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap, adres mail: iod@egoldap.pl.
  3. Podstawy i ogólne cele przetwarzania danych osobowych:
   - przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych;
   - przetwarzanie związane jest z zapisem do biblioteki.
  4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane przechowywane będą jedynie w czasie niezbędnym do ich przetwarzania, z respektowaniem wszelkich praw osób fizycznych.
  6. Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest wymagane przez przepisy prawa.
  10. Biblioteka Publiczna w Gołdapi nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach.
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o organizowanych przedsięwzięciach za pomocą środków komunikacji elektronicznej. * Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym bibliotekom korzystającym z systemu Mak+.